Wall-X-Wall Shopper/tr

From Worms Knowledge Base

Jump to: navigation, search
(Up to Schemes or Shopper)
Walk For Weapons (WfW) ile karıştırılmamalıdır.
In other languages: English (en) • français (fr) • polski (pl) • Türkçe (tr) • +/-
Click to watch (W:A + Beta Update required) W:A replay: An example of a WXW game with 3 walls
(W3W) with Flori and Rex; taken from Worm Olympics
Download · Info
In WxW, a worm may only attack after it touches all walls.
Game setup
Scheme
Shopper / WXW:
Download
View scheme settings
Map
Specially designed map
Examples at the WMDB

Wall-X-Wall Shopper, ya da yaygın adıyla WxW, yaygın bir Shopper varyasyonudur. WxW oyun türündeki amaç Shopper ile benzerdir, ancak normal Shopper kurallarına ek olarak WxW türünde atak yapmadan önce haritada belirtilen duvarlara dokunulmak zorunludur.

Tarihi

Orijinal WxW Shopper, Star worms adlı W:A oyuncusu tarafından 2005 yılında bulunmuştur. WxW başlarda normal Shopper haritalarında haritanın sol ve sağ kenarlarına dokunularak oynanıyordu. Hatta bu yüzden eskiden WBA (Wall Before Attack – Saldırıdan Önce Duvar) kuralından önce TBW ( Touch Both Walls – İki Duvara da Dokun) kuralı vardı. Bundan dolayı başlarda bu oyun türünün ismi Wall 2 Wall (Wall to Wall – Duvardan Duvara) ya da W2W olarak bilinmekteydi.

Daha sonraları Star worms yepyeni bir haritayla ortaya çıktı. Bu haritada belirtilmiş 4 tane kırmızı duvar bulunmaktaydı. Tabii ki artık bu oyun türüne “Wall 2 Wall denemezdi, bu yüzden “Wall 4 Wall” olarak adlandırıldı.

Birkaç ay sonra W3W, W5W, W6W, W8W hatta W12W haritaları yapıldı WxW ismindeki x yerine haritadaki duvar sayısını koymak (W2W, W3W, W4W vb.) geleneği burda ortaya çıkmıştır. Ve böylece günümüzde oynadığımız WxW ortaya çıkmış oldu.

Rules

Nowadays WxW is played with the PACK rules, with the addition of the TBW rule's more accurate "successor", WBA, meaning Wall Before Attack. The player has to touch - if not stated otherwise - all of the required walls before attacking with a weapon.

How to play

See shopper, but make sure you use the rule mentioned above.

Personal tools