Wall-X-Wall Shopper/pl

From Worms Knowledge Base

Jump to: navigation, search
(Up to Schemes or Shopper)
Nie mylić z Walk For Weapons (WfW).
In other languages: English (en) • français (fr) • polski (pl) • Türkçe (tr) • +/-
Click to watch (W:A + Beta Update required) W:A replay: Przykład gry WxW z 3 ścianami
(W3W) z Flori i Rex; wzięte z Worm Olympics
Download · Info
W WxW, Robak moze atakowac dopero po dotknieciu ścian.
Game setup
Scheme
Shopper / WXW:
Download
View scheme settings
Map
Specjalna mapa
Examples at the WMDB
Worms
Domyślnie 3

Wall-X-Wall Shopper, znany także jako WXW, jest wariacją znanego schematu shopper. Cel schematu jest podobny do shoppera, gdzie gracz ma dodatkowo dotknąć każdą sciane na mapie.

Historia

Oryginalny pomysł na schemat narodził sie od gracza Star worms w 2005. ten schemat był oryginalnie grany na regularnej mapie z shoppera z dodatkową regułą TBW (Touch Both Walls) [Dotknij każdej ściany]. Ta gra była potocznie znana jako Wall 2 Wall lub W2W w skrócie. W przeciwieństwie do nowszej wersji Wall-x-Wall, oryginalny schemat nie posiadał ścian do dotknięcia i używano ściany po lewej i prawej strony mapy do tego celu.

Szybko po tym, Star Worms wyszedł z jego pierwszym wyspecjalizowaną mapą W2W, gdzie oznaczył cztery ściany kolorem czerwonym, gdzie było domyślnie dodane jako podstawa map do Wall-x-Wall. Oczywiście, system ten nie może już być nazywany "Wall 2 Wall", i dlatego została nazwana "Wall 4 Wall" (w4w).

Po paru miesiącach, specjalne mapy dla wariacji shopper zostały wykonane i W3W, W5W, W6W, W8W a także W12W zostały stworzone. Nazwa WxW lub Wall-x-Wall została podana do tej nowej wariacji Worms.

Zasady

W dzisiejszych czasach, WxW jest grane z zasadą PACK, z dodatkową zasadą TBW jako "następca", WBA, znaczące Wall Before Attack (ściana przed atakiem). Gracz miał za zadanie dotknięcia każdej ściany - jeśli nie wskazano inaczej - przed atakiem z broni.

Jak grać?

Zobacz shopper, ale pamiętaj o użyciu zasad powyżej.

Personal tools