Difference between revisions of "Wall-X-Wall Shopper/pl"

From Worms Knowledge Base

Jump to: navigation, search
(Let me continue later, quitting game)
 
(\O/)
Line 1: Line 1:
 
{{ParentArticle|[[Schemes]] or [[Shopper]]}}
 
{{ParentArticle|[[Schemes]] or [[Shopper]]}}
 
:''Nie mylić z [[Walk For Weapons]] (WfW).''
 
:''Nie mylić z [[Walk For Weapons]] (WfW).''
{{Languages|en|Wall-X-Wall Shopper|fr|Wall-X-Wall Shopper/fr|pl|Wall-X-Wall|pl}}
+
{{Languages|en|Wall-X-Wall Shopper|fr|Wall-X-Wall Shopper/fr|pl|Wall-X-Wall Shopper/pl|pl}}
 
{{ReplayBox|WXW.wagame|Przykład gry WxW z 3 ścianami|(W3W) z Flori i Rex; wzięte z [[Worm Olympics]]}}
 
{{ReplayBox|WXW.wagame|Przykład gry WxW z 3 ścianami|(W3W) z Flori i Rex; wzięte z [[Worm Olympics]]}}
 
[[Image:WxW.png|thumb|W WxW, Robak moze atakowac dopero po dotknieciu ''ścian''.]]
 
[[Image:WxW.png|thumb|W WxW, Robak moze atakowac dopero po dotknieciu ''ścian''.]]
{{Game setup|file=Shopper.wsc|scheme=Shopper / WXW|map=Specjalna mapa|wmdb=wxw|worms=Domyślnie 3}}
+
{{Ustawienia gry|file=Shopper.wsc|scheme=Shopper / WXW|map=Specjalna mapa|wmdb=wxw|worms=Domyślnie 3}}
  
 
'''Wall-X-Wall Shopper''', znany także jako '''WXW''', jest wariacją znanego schematu [[shopper]]. Cel schematu jest podobny do shoppera, gdzie gracz ma dodatkowo dotknąć każdą sciane na mapie.
 
'''Wall-X-Wall Shopper''', znany także jako '''WXW''', jest wariacją znanego schematu [[shopper]]. Cel schematu jest podobny do shoppera, gdzie gracz ma dodatkowo dotknąć każdą sciane na mapie.
  
 
== Historia ==
 
== Historia ==
Oryginalny pomysł na schemat narodził sie od gracza [[Star worms]] w 2005. This scheme was originally played on regular shopper terrains with the extra rule of '''TBW''' (Touch Both Walls) added. This game was in the beginning known as '''Wall 2 Wall''' or W2W in shorthand. Unlike the later version of Wall-x-Wall, this original idea had no specified walls to touch and used the left and right walls of the terrain for this purpose.
+
Oryginalny pomysł na schemat narodził sie od gracza [[Star worms]] w 2005. ten schemat był oryginalnie grany na regularnej mapie z shoppera z dodatkową regułą '''TBW''' (Touch Both Walls) [Dotknij każdej ściany]. Ta gra była potocznie znana jako  '''Wall 2 Wall''' lub W2W w skrócie. W przeciwieństwie do nowszej wersji Wall-x-Wall, oryginalny schemat nie posiadał ścian do dotknięcia i używano ściany po lewej i prawej strony mapy do tego celu.
  
Not soon after Star Worms came out with his first specialised W2W map, in which he had marked four walls with a red colour which would become the principle of all Wall-x-Wall terrains since. Quite obvious this scheme could no longer be called "Wall 2 Wall" and so it was named "Wall 4 Wall" (w4w).
+
Szybko po tym, Star Worms wyszedł z jego pierwszym wyspecjalizowaną mapą W2W, gdzie oznaczył cztery ściany kolorem czerwonym, gdzie było domyślnie dodane jako podstawa map do Wall-x-Wall. Oczywiście, system ten nie może już być nazywany "Wall 2 Wall", i dlatego została nazwana "Wall 4 Wall" (w4w).
  
As a few months passed by, special maps for this wall touching variety of shopper were made and W3W, W5W, W6W, W8W and even W12W were created. The name WxW or Wall-x-Wall was given to this new variety of Worms.
+
Po paru miesiącach, specjalne mapy dla wariacji shopper zostały wykonane i W3W, W5W, W6W, W8W a także W12W zostały stworzone. Nazwa WxW lub Wall-x-Wall została podana do tej nowej wariacji Worms.
  
== Rules ==
+
== Zasady ==
Nowadays WxW is played with the [[PACK]] rules, with the addition of the TBW rule's more accurate "successor", [[WBA]], meaning '''Wall Before Attack'''. The player has to touch - if not stated otherwise - all of the required walls before attacking with a weapon.
+
W dzisiejszych czasach, WxW jest grane z zasadą [[PACK]], z dodatkową zasadą TBW jako "następca", [[WBA]], znaczące '''Wall Before Attack''' (ściana przed atakiem). Gracz miał za zadanie dotknięcia każdej ściany - jeśli nie wskazano inaczej - przed atakiem z broni.
  
== How to play ==
+
== Jak grać? ==
See [[shopper]], but make sure you use the rule mentioned above.
+
Zobacz [[shopper]], ale pamiętaj o użyciu zasad powyżej.

Revision as of 19:07, 2 July 2014

(Up to Schemes or Shopper)
Nie mylić z Walk For Weapons (WfW).
In other languages: English (en) • français (fr) • polski (pl) • [[{{{8}}}|polski]] (pl) • +/-
Click to watch (W:A + Beta Update required) W:A replay: Przykład gry WxW z 3 ścianami
(W3W) z Flori i Rex; wzięte z Worm Olympics
Download · Info
W WxW, Robak moze atakowac dopero po dotknieciu ścian.

Template:Ustawienia gry

Wall-X-Wall Shopper, znany także jako WXW, jest wariacją znanego schematu shopper. Cel schematu jest podobny do shoppera, gdzie gracz ma dodatkowo dotknąć każdą sciane na mapie.

Historia

Oryginalny pomysł na schemat narodził sie od gracza Star worms w 2005. ten schemat był oryginalnie grany na regularnej mapie z shoppera z dodatkową regułą TBW (Touch Both Walls) [Dotknij każdej ściany]. Ta gra była potocznie znana jako Wall 2 Wall lub W2W w skrócie. W przeciwieństwie do nowszej wersji Wall-x-Wall, oryginalny schemat nie posiadał ścian do dotknięcia i używano ściany po lewej i prawej strony mapy do tego celu.

Szybko po tym, Star Worms wyszedł z jego pierwszym wyspecjalizowaną mapą W2W, gdzie oznaczył cztery ściany kolorem czerwonym, gdzie było domyślnie dodane jako podstawa map do Wall-x-Wall. Oczywiście, system ten nie może już być nazywany "Wall 2 Wall", i dlatego została nazwana "Wall 4 Wall" (w4w).

Po paru miesiącach, specjalne mapy dla wariacji shopper zostały wykonane i W3W, W5W, W6W, W8W a także W12W zostały stworzone. Nazwa WxW lub Wall-x-Wall została podana do tej nowej wariacji Worms.

Zasady

W dzisiejszych czasach, WxW jest grane z zasadą PACK, z dodatkową zasadą TBW jako "następca", WBA, znaczące Wall Before Attack (ściana przed atakiem). Gracz miał za zadanie dotknięcia każdej ściany - jeśli nie wskazano inaczej - przed atakiem z broni.

Jak grać?

Zobacz shopper, ale pamiętaj o użyciu zasad powyżej.

Personal tools